본문바로가기

Thông tin nhập học

home nhập học Thông tin nhập học

tuyển sinh

◎ Tổng Số Ghi Danh
 • Nó phụ thuộc vào số lượng tuyển sinh của các lớp trong mỗi trường và các số cố định của sinh viên
◎ Năm học: 3 năm
◎ Tiêu chuẩn hỗ trợ đối với học sinh mới và học sinh chuyển trường
 • Học sinh tốt nghiệp (chuẩn bị) tốt nghiệp cấpⅡ, và các đối tượng có bằng cấp tương tự
 • Học sinh có bằng bổ túc trung học
 • Học sinh đang học dở cấp Ⅲ
 • Các học sinh ở nước ngoài hoặc khu vực phía bắc đã học hơn 9 năm và có chứng chỉ

lịch trình ứng dụng

◎ phương pháp ứng dụng : Lần đầu tiên đến, đầu tiên phục vụ
◎ Thời gian đăng ký
 • Mới tuyển sinh: cuối tháng Giêng đến cuối tháng Hai
 • Chuyển sinh viên nhập học: cuối tháng Giêng đến cuối tháng Hai, giữa tháng Tám
◎ Phân phối & những thông tin của các hình thức ứng dụng
 • phân phối các hình thức ứng dụng: 40 trường trung học trên toàn quốc mở cửa
 • Thông tin: Hội nghị thượng đỉnh các văn bản đến vị trí mà bạn sẽ tham dự
◎ Tài liệu - Một bản sao của mẫu đơn
 • Một bản sao của bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tương lai
 • Một bản sao của thẻ an sinh xã hội
 • Hơn ba bản sao của một hình ảnh của người nộp đơn (3,5 x 4,5)
 • Một bản sao Giấy chứng nhận người hưởng lợi quốc gia (nếu có)
 • Một hình thức văn bản đồng ý cho phép trường Trung học Mở cửa sử dụng thông tin cá nhân)

Application Procedures

 1. 1. Kiểm tra tình trạng của nhập học
 2. 2. Gửi tất cả các tài liệu trực tiếp tại trường
 3. 3. Nộp một mẫu đơn và một thẻ sinh viên sau khi bạn đăng ký
 4. 4. Thanh toán học phí tại văn phòng của chính quyền
 5. 5. ghi danh
 6. 6. Tham gia mở Trường Trung Học Trường e-Trang chủ